پایان نامه ها

 • بررسی تحلیل توصیفی مقالات فارسی مربوط به نظامی در حوزه‌ی جغرافیایی ایران، خانم زینب نوروزی، دکتری.
 • بررسی طنز در دوره‌ی مشروطه، جواد دهقانیان، دکتری.
 • اسطوره‌ی باروری ایران، روم و هند، محمود رضایی‌دشت‌ارژنه، دکتری.
 • لغات و ابیات دشوار کوش‌نامه، حلیمه جوادی، کارشناسی ارشد.
 • بررسی داستان‎های بلند عامیانه، سعید حسام‌پور، دکتری.
 • بازتاب هنری اندیشه‎ی دینی در دیوان خاقانی، محمدحسین نیکدار اصل، دکتری.
 • مقایسه‎ی تطبیقی فخریه در اشعار متنبی و خاقانی، رویین‌تن فرهمند، دکتری.
 • اصطلاحات نجوم در اشعار خاقانی، سعید حسام‌پور، کارشناسی ارشد.
 • واژگان و ترکیبات شیرین و خسرو امیر خسرو دهلوی.
 • تلمیح در دیوان خاقانی، حمیدرضا کوثری، کارشناسی ارشد.
 • عشق در غزلیات سعدی، خسرو رشیدی، کارشناسی ارشد.
 • شرح و تصحیح گلشن راز.
 • اثر رایض‎الدین اعجوبه.
 • بررسی تطبیقی کلیله و دمنه و مرزبان‎نامه.
 • شرح هفت قصیده شرح نشده خاقانی.
 • شیوه­های شخصیت­پردازی در تاریخ بیهقی، رشیدی ، کارشناسی ارشد.
 • شرح هفت قصیده­ی بلند دیوان خاقانی، محسن نعمت اللهی، کارشناسی ارشد
 • شرح دشواریهای منظومه­ی هشت بهشت، منصوره غلامی، ارشد
 • بررسی هنری اندیشه­ی دینی در شعر خاقانی، محمدحسین نیکدار اصل، دکتری
 • شرح لغات و ابیات دشوار غزلیات وصال شیرازی، پرنوی، ارشد
 • شرح لغات و ابیات دشوار غزلیات و قصاید اهلی شیرازی، یزدانپرست، ارشد.
 • فرهنگ لغات و اصطلاحات و تعبیرات کوش‌نامه ایرانشاه‌ ابن‌ابواخیر، جوادی، ارشد
 • بررسی تحلیلی توصیفی مقالات فارسی مربوط به نظامی، دکتری، زینب نوروزی
 • بررسی تطبیقی زن آرمانی از دیدگاه نظامی، ارشد، سمیه نبوی
 • بررسی تحلیلی اسطوره های باروری، دکتری، محمود رضایی دشت ارژنه
 • بررسی تطبیقی فخر و مباهات در دیوان خاقانی و متنبی، دکتری
 • بررسی محتوا و ساختار طنز در نثر مشروطه، دکتری، جواد دهقانی
 • بررسی تطبیقی تحمیدیه­های برجسته تا قرن نهم، دکتری، حشمت الله آذر مکان.
 • صورت و معنای موسیقی در شاهنامه­ی فردوسی، دکتری، سیدمحسن ساجدی
 • شرح دشواریهای دیوان میرصیدی تهرانی، ارشد، شعله پیمان
 • شرح لغات و ابیات دشوار مجد همگر شیرازی، ارشد، خادمی
 • شرح دشواریهای دیوان خاقانی(شش قصیده­ی شرح نشده)، ارشد، اعظم حسینی
 • شرح دشواریهای دیوان خاقانی(هشت قصیده­ی شرح نشده)، ارشد، مریم امین فر
 • مقایسه­ی تطبیقی و تحلیلی لیلی و مجنون نظامی ولیلی و مجنون هاتفی،احدقاسمی،۱۳۸۹
 • خاستگاه رستم در اسطوره حماسه و تاریخ، رضا رستگاری،۱۳۸۹
 • شرح لغات و دشواریهای دستورالکاتب فی تعیین المراتب،محسن رضایی۱۳۸۹،
 • شرح لغات و ابیات دشوار هفت اختر عبدی بیگ شیرازی، فاطمه پرواره،۱۳۸۹